Tekniska förutsättningar

För att logga in till Symfoni måste du ha ett giltigt SITHS-kort samt SITHS-eID installerat alternativt mobilt SITHS-eID.


SITHS-kort

För att kunna logga in måste du ha ett giltigt SITHS-certifikat installerat på ett SITHS-kort.

För att testa att ert certifikat är giltigt och att ert kort fungerar kan ni gå till SITHS testsida.


Rekommenderade webbläsare
 • Internet Explorer 11 och nyare
 • Google Chrome

Kontakta Service Desk

Support:
Telefon: 021 - 17 35 00 Knappval 1 och 2

FAQ - Vanliga frågor och svar
Jag har problem med att logga in med mitt SITHS-kort
 • Se till att kortet som du använder är ditt eTjänstekort där SITHS-certifikatet finns lagrat.
 • Säkerställ att kortet är rättvänt och korrekt instoppat i er kortläsare – Vanligtvis skall chippet på kortet vara vänt uppåt och inåt i kortläsaren enligt bilden ovan.
  • Om kortet inte läses in av SITHS-eID/Net iD, testa att dra ut kortet och sätt in det igen.
  • Starta om webbläsaren och testa igen.
  • Säkerställ att kortet har kontakt i kortläsaren. Har chippet inte kontakt med läsaren kan du pröva att lägga ett tunt papper på baksidan av kortet, så att det trycks in mot kortläsaren.
 • Om inget av ovanstående fungerar kontakta i första hand din kortleverantör eller din lokala it-support som hanterar kort för din organisation.
Är det fel på webbläsaren?
 • För att undanröja eventuella andra fel kan du rensa cookies och stänga alla fönster i webbläsaren och därefter starta om webbläsaren.
 • Testa att installera en annan webbläsare (t.ex Google Chrome).
 • Om det inte går att logga in till tandvårdssystemen, testa då din kortinloggningen via SITHS testsida.
  Fungerar inloggningen på test.siths.se men inte i tandvårdssystemen skall du kontakta helpdesk.
Vad ska jag göra om jag saknar behörighet?
 • Får du felmeddelande om att du inte har behörighet till systemet ska du kontakta Service Desk.
 • Dubbelkolla att du angivit korrekt PIN-kod, kontakta i första hand din kortleverantör eller din lokala it-support som hanterar kort för din organisation om du glömt pinkod eller är osäker.
 • Har du rätt behörighet till systemet och du använder rätt PIN-kod testa att ta bort cookies, stänga alla fönster i webbläsaren och starta upp den igen.

Tänk på att Service Desk endast kan svara på frågor om inloggningen. Om problemet finns i din lokala dator, kontakta ditt lokala IT stöd.


Inloggning med SITHS-eID

Logga in med SITHS eID på samma enhet (datorn)

Klicka på Logga in med SITHS-eID

Välj att legitimera dig med SITHS eID på denna enhet.

SITHS-kortet måste registreras första gången det används med SITHS eID Windowsklienten. Ange din pinkod för Legitimering.

Ange legitimeringskod.

Du är nu inloggad i systemet.


Logga in med mobilt SITHS eID på annan enhet (mobil enhet)

Om du t ex vill legitimera dig på en mobil enhet men använda ditt IT-system på datorn så kan du använda detta alternativ. Du kommer fortsätta att arbeta i systemen på din dator, precis som idag. Det är bara inloggningen som görs via mobilen. Du behöver ha ett mobilt SITHS eID på din mobila enhet samt SITHS eID-appen behöver finnas på din mobila enhet

Klicka på Logga in med SITHS-eID

Välj att legitimera dig med SITHS eID på annan enhet.

Öppna SITHS eID appen på din mobila enhet.

Skanna QR-koden med din mobila enhet.

Ange den kod du valt för att logga in.

Du är nu inloggad i systemet.